Mustech

Ondernemen vanuit mijn visie

Hoe gaat een incassobureau Utrecht te werk?

Het is vandaag de dag jammer genoeg zo dat heel wat bedrijven geconfronteerd worden met wanbetalers. Dat geldt eveneens voor bedrijven die zijn terug te vinden in Utrecht of in diens omgeving. Voor deze bedrijven geldt jammer genoeg dat ze vaak ook in de problemen komen voor wat hun cashflow betreft. Dit natuurlijk met alle vervelende gevolgen van dien. Wanneer een dergelijke dreiging ook jouw bedrijf boven het hoofd hangt is het in de praktijk altijd een interessante keuze om ervoor te kiezen om een incassobureau Utrecht onder de arm te nemen. Op die manier beschik je immers altijd over een zeer deskundige partij die voor jou de invordering van je openstaande facturen voor diens rekening kan nemen. Lijkt dit jou nu ook wel interessant te zijn? Dan is het alvast zeker een aanrader om nog even de onderstaande informatie door te gaan nemen. 

1.) Er wordt vanuit het incassobureau een brief verzonden

Als je een dossier overmaakt aan een incassobureau Utrecht zal er in eerste instantie worden gevraagd welke acties je zelf al hebt ondernomen om tot invordering van de factuur over te kunnen gaan. Het wordt dan ook in de praktijk steevast aangeraden om ten minste als bedrijf zelf ook twee of zelfs drie herinneringen te versturen. Op deze manier kan je klant je ook niet verwijten hem of haar niet op de hoogte te hebben gebracht van de vervallen factuur. 

Een incassobureau Utrecht zal in eerste instantie altijd de zachte benadering prefereren. Dit betekent dat ze ook gewoon zelf eerst een vriendelijke brief zullen sturen naar jouw klant met de vraag om alsnog de openstaande factuur te voldoen. Blijkt in de praktijk dat je klant daar vervolgens niet in meegaat? Dan zal je tot de vaststelling komen dat het incassobureau verdere stappen kan ondernemen. Het vervolg ziet er vaak uit zoals hieronder nog uitvoerig voor je beschreven.

2.) Bij geen reactie wordt nog een extra herinnering verstuurd door incassobureau Utrecht

Wanneer er op de eerste herinnering van het incassobureau Utrecht geen reactie komt wordt er uiteraard voor gekozen om terug een extra herinnering te versturen. Dit kan schriftelijk zijn, maar vaak is het zo dat incassokantoren er in deze fase ook al voor kiezen om telefonisch contact te proberen leggen. In bepaalde gevallen gaat er zelfs ook iemand van het incassobureau bij de persoon in kwestie langs om even de kwestie uit te klaren. Soms is het zo dat de schuld niet in één keer kan worden betaald waarna er een afbetalingsregeling wordt overeengekomen. 

3.) Eventueel kan een deurwaarder en / of advocaat worden ingeschakeld

Het is natuurlijk altijd mogelijk dat ook een incassobureau Utrecht er in eerste instantie niet in slaagt om de wanbetaler te overhalen om alsnog tot betaling over te gaan. Dat is natuurlijk bijzonder vervelend. Wat dan nog rest is het uitbesteden van het dossier aan bijvoorbeeld een deurwaarder en / of een advocaat. Dit betekent echter dat er doorgaans extra kosten worden aangerekend die mogelijks ook niet onder de no-cure-no-pay benadering vallen. Wanneer dat het geval is, is het uiteraard altijd zeer belangrijk om dit even kort te sluiten met het incassokantoor waar je een beroep op doet. Enkel en alleen op die manier voorkom je namelijk vervelende verrassingen. Advies op maat nodig? Vraag het aan de specialisten van Incassonet.