Mustech

Ondernemen vanuit mijn visie

Volg een BHV cursus en draag zorg voor een veilige werkplek

Als je geïnteresseerd bent in Bedrijfshulpverlening (BHV), kan je bij je leidinggevende aangeven dat je graag een BHV cursus wilt doen. Elke ondernemer met personeel is volgens de ARBO-wet verplicht een bepaalt aantal van de werknemers te trainen. Een BHV cursus volgen kan bij een aantal officiële instanties en behandelt hoe je noodsituaties kan voorkomen maar ook hoe je moet handelen als het wel zo ver komt.

 

De RI&E

Als BHV’er heb je nauw te maken met de jaarlijkse Risico Inventarisatie en Evaluatie van een bedrijf. Dit is een rapport waar in wordt vastgelegd welke risico’s voor dat bedrijf het hoogst zijn en welke maatregelen er getroffen zijn om deze te voorkomen. Ook wordt hierin beschreven wat het plan is als het gebouw geëvacueerd moet worden. Het aantal BHV-getrainde mensen wordt gebaseerd op het gemiddelde aantal bezoekers en personeel dat aanwezig is. Tijdens een noodsituatie moeten de BHV getrainde mensen volgens dit plan handelen.

 

Een BHV cursus volgen

Om het certificaat te behalen moet je eerst twee dagen op cursus. Hier zal je eerst de theorie leren over risico’s op de werkplek en later zal je die kunnen toepassen in nagebootste praktijksituaties. Vaak worden deze cursussen in het bedrijf zelf gegeven en toegepast op de werkzaamheden aldaar. Een paar van de verplichte onderdelen zijn levensreddend handelen (onder andere reanimeren en de defibrillator gebruiken), kleine brandjes blussen, communiceren tijdens een noodsituatie en het evacueren van het hele gebouw.

 

De veiligheid van jou en je collega’s staat voorop

Een gedeelte van de cursus bespreekt dus wat te doen tijdens een noodsituatie, maar een groot gedeelte is ook preventief. Zo kan jij je werkgever en je collega’s helpen in een veilige omgeving te werken. Door middel van verplichte brandoefeningen zal iedereen perfect op de hoogte zijn wat te doen tijdens een evacuatie, maar hopelijk zal het door de adviezen van de BHV’ers hier nooit toe komen.