Mustech

Ondernemen vanuit mijn visie

Advocaat bijstandsuitkering

Advocaat Bijstandsuitkering

Op het moment dat er een besluit genomen is over bijvoorbeeld de stopzetting van uw bijstandsuitkering of een boete met betrekking tot uw bijstandsuitkering, dan kunt u in bezwaar gaan bij de gemeente. In de brief van het besluit staat hoe u bezwaar kunt indienen tegen dat besluit over uw bijstandsuitkering. Het indienen van het bezwaarschrift zorgt niet voor een opschortende werking. Stel u hebt een boetebesluit ontvangen, dan zult u de boete gewoon moeten betalen. Bij een gegrond bezwaarschrift zult u het bedrag terugkrijgen van de gemeente.

Pro deo

Bezwaarschriftadvocaat.nl koppelt u aan een advocaat die gespecialiseerd is in bijstandsuitkeringen. De advocaat in bijstandsuitkeringen dient bij de gemeente een bezwaarschrift in namens u. Naar aanleiding van het besluit van de gemeente en naar aanleiding van uw dossier zorgt hij voor een goed onderbouwd bezwaarschrift. Tijdens een hoorzitting staat de advocaat (bijstandsuitkeringsspecialist) u bij. Bij een eventuele beroepsprocedure zal de advocaat in bijstandsuitkeringen u eveneens bijstaan. Hij zal in dat geval ook zorgen voor een goed onderbouwd beroepschrift.

De bezwaartermijn voor het indienen van een bezwaarschrift is doorgaans 6 weken. Dat betekent dat u snel moet handelen, wil er binnen de bezwaartermijn een bezwaarschrift ingediend zijn. Als u wilt dat een advocaat die specialist is in bijstandsuitkeringen u bijstaat en namens u bezwaar maakt, stuurt u zo snel mogelijk het besluit van de gemeente naar Bezwaarschriftadvocaat.nl. Het besluit wordt dan direct doorgezet naar de advocaat in bijstandsuitkeringen om op die manier tijdig bezwaar namens u te maken.De advocaat (bijstandsuitkeringsspecialist) werkt met toevoegingszaken, wat inhoudt dat hij u pro deo bij kan staan. Hij doet daarvoor een aanvraag bij de Raad voor Rechtsbijstand, waarna u wel of geen gesubsidieerde rechtsbijstand krijgt. De Raad voor Rechtsbijstand is een overheidsinstantie die onder bepaalde voorwaarden uw eigen bijdrage vergoedt. Als u niet in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand, dan mag u ervoor kiezen om het bezwaar te laten intrekken of te laten voortzetten. Bij voortzetting zult u een eigen bijdrage moeten leveren.

Advocatenkantoor