Mustech

Ondernemen vanuit mijn visie

WBSO 2018

Zoals elk jaar is er ook in 2018 weer geld beschikbaar gesteld voor subsidies voor bedrijven die zich richten op speur- en ontwikkelingswerk. De bedragen en de voordeel percentages zijn variabel omdat deze jaarlijks worden aangepast aan het budget van de Nederlandse overheid. In 2018 vallen de percentages die vergoed worden door de overheid iets lager uit ten opzichte van de percentages in 2017.

 

Het WBSO-budget voor 2018

De plannen worden jaarlijks gepresenteerd op Prinsjesdag. Aan de hand van bovengenoemde systematiek is het bedrag voor de WBSO voor 2018 vastgesteld op 1.163 miljoen euro. De verwachting is dat dit leidt tot een vermindering van het percentage van zowel de eerste als de tweede schijf. Het tarief van de eerste schijf daalt het tarief van 32% naar 31%. Voor de tweede schijf is de daling 2%, van 16% naar 14%. De loonkosten voor speur- en onderzoekswerk vallen onder de eerste schijf. Alle overige kosten en uitgaven vallen onder de tweede schijf. In november van dit jaar is maakt het kabinet de voorwaarden en percentages definitief bekend.

WBSO

Voordeelpercentages

Zoals hierboven al genoemd is de hoogte van de WBSO-subsidie afhankelijk van verschillende factoren. Startende ondernemers kunnen gebruik maken van extra hoge percentages, 40% van de eerste 350.000 euro die uitgegeven wordt aan onderzoek wordt vergoed door de overheid. Zelfstandig ondernemers die op jaarbasis minstens 500 werkuren besteden aan speur- en onderzoekswerk kunnen een vaste aftrek op de aangifte inkomstenbelasting aanvragen. Het is belangrijk dat het aantal geschatte uren dat besteed wordt aan onderzoek al wordt doorgegeven in de aanvraag.

 

Voor wie is de WBSO?

De WBSO is een wet die het mogelijk maakt dat bedrijven die zich bezighouden met relevante innovatie hiervoor subsidie van de overheid krijgen. De Nederlandse overheid probeer hiermee innovatie binnen bedrijven te stimuleren. Het is dan ook voor elk bedrijf mogelijk om deze subsidie aan te vragen, zolang het maar geïnvesteerd wordt in onderzoek. Het is daarbij niet relevant of het om een bedrijf met honderden werknemers gaat of om een eenmansbedrijf.

 

Voor wat voor onderzoek kan WBSO aangevraagd worden?

Het onderzoek waarvoor subsidie wordt aangevraagd moet in zoverre relevant zijn dat het mogelijk bijdraagt aan de samenleving. Daarbovenop moet het om een nieuw project voor onderzoek gaan waar nog niet aan begonnen is. Het is dan ook niet mogelijk om voor doorlopend onderzoek subsidie aan te vragen. Bovendien moet het om een technisch probleem gaan waarvan de oplossing niet meteen voor de hand ligt. Het moet een uitdaging zijn om een oplossing voor het probleem te vinden. De Nederlandse overheid verstrekt deze subsidie dan ook om mogelijk risico’s van het onderzoek te verminderen. Een oplossing vinden voor een complex probleem lukt niet altijd en kan daarom financiële consequenties hebben. Door subsidie aan te vragen kan de mogelijke schade voor een bedrijf beperkt worden. Daarbovenop verwacht de overheid dat het onderzoek dat leidt tot een oplossing van een technisch probleem voordelen oplevert voor de maatschappij. Als je denkt dat jouw bedrijf recht heeft op WBSO dan moet je erop letten dat de aanvraag minstens een maand voor aanvang van het onderzoek is ingediend.